Geschiedenis:


In ieder geval stond er rond 1790 al een boerderij op de plek waar nu de onze staat. Meye Bendix van der Schuit en Wypkjen Annes Visser kochten rond 1790 de boerderij. Meye Bendix van der Schuit verwisselde zijn schuit van 90 ton voor de boerderij met ca. 90 hectare land.

In 1796 bezaten zij 24 stuks vee en 2 paarden. Drie jaar later hadden zij 31 stuks vee en 3 paarden. 

In 1812 werd de naam van der Schuit in Koudum geregistreerd. Rond die periode werd ook de Grote Noordwolder polder "verveend".


Van 1812 tot 1842 woonden en werkten Anne Meijes van der Schuit en Zwaantje Jans Klijnstra op de boerderij.  In 1823 erfde Anne Meijes van der Schaaf de boerderij. De waarde werd toen geschat op 1200 gulden. Ane Meijes stond geregistreerd als huisman, boer en vervener . De echte grote veenbazen waren de families Meinez en Klijnstra. Klijnstra was de schoonvader van Anne Meijes van der Schuit. De families Meinez en Klijnstra bezaten de rest van de grond in de omgeving van de boerderij.


Van 1848 tot en met 1866 was de boerderij eigendom van Meye Annes van der Schuit en Fenne Sjoerds Meinez. Meye Annes van der Schuit was eest in dienst bij zijn ouders, later bij zijn moeder (1842 - 1848). Toen hij op 4 mei 1848 trouwde met zijn nicht (dochter van de zus van zijn moeder) kwamen zij op de boerderij. Mogelijk dat toen ook het huisje links van de boerderij is gebouwd en dat  Zwaantje Jans Klijnstra daar is gaan wonen. Het kan ook zijn  dat het huisje  later is gebouwd toen Fenne Sjoerds Meinez weduwe werd. Haar man Meye Annes van der Schuit overleed op 48 jarige leeftijd. Zijn oudste zoon Anne was toen 15 jaar, zijn jongste zoon Jan nog maar 13 jaar. Bij zijn overlijden had de boerderij nog 51 hectare land.


Na het overlijden van Meye Annes van der Schuit op 48 jarige leeftijd kwam er een bedrijfsleider of pachter op de boerderij. Omdat er twee zonen (erfgenamen) waren werd er in 1868 een nieuwe boerderij gebouwd en werd het land gesplitst . Jan ging in de nieuwe boerderij wonen en Anne bleef in wat nu de onze is.  De boerderij waar wij nu in wonen werd in 1906 gebouwd.


Van 1877 t/m circa 1833 woonden en werkten Anne Meijes van der Schuit en Jets Beukesvan op de boerderij.

Van 1883 t/m 1924 werd de boerderij verpacht.

Van 1924 t/m 1929 waren Hotze de Vries en Reinske van de Schuit eigenaar van de boerderij.

Van 1929 t/m 1952 werd de boerderij opnieuw verpacht.

Van 1952 tot 1988 woonden en werkten Sjoerd de Vries en Gerrie de Zwaan op de boerderij. Zij waren de laatste actieve boeren. Daarna werd het een woonboerderij.

Van 1988 t/m 2015 waren Ale en  Anna Ypma eigenaar van de boerderij.

In 2015 werden wij, Heidi en Ruud, de trotse eigenaren van de boerderij. Bovenstaande schildering komt uit de schouw van het kleine huisje links. Het is het huisje waar Zwaantje Jans Klijnstra of Fenne Sjoerds Meinesz heeft gewoond nadat een opvolger op de boerderij kwam.